Lịch thi chuẩn đầu ra Thực hành ghi sổ Kế toán

Đăng ngày 21/02/2014 713 lượt xem

LỊCH THI CHUẨN ĐẦU RA THỰC HÀNH GHI SỔ KẾ TOÁN

NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2014

 

Phòng Thi

Số báo danh

Lớp

Giảng đường

Giờ thi

Ghi chú

01

1-35

114102

TV 101

7h45

 

02

36-70

114102

TV 102

7h45

 

03

1-53

114103

TV 202

7h45

 

04

1-35

114104

TV 201

7h45

 

05

36-68

114104

TV 401

7h45

 

06

1-33

114105

TV 101

10h

 

07

34-63

114105

TV 102

10h

 

08

1-32

114106

TV 202

10h

 

09

33-62

114106

TV 201

10h

 

 

 

 


Ngày 17 tháng 02 năm 2014          

 

                                                                                                                            Người lập

 

                                                                                                                                 Kim Quang Chiêu