Thông tin liên hệ

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau:

KHOA KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

Cơ sở Khoái Châu

  • Địa chỉ: Khoái Châu - Hưng Yên
  • ĐT: +84.0221.3.689.888 | Fax: +84.0321.3713015
  • E-mail: khoakinhte@gmail.com

Cơ sở Mỹ Hào

  • Địa chỉ: Mỹ Hào - Hưng Yên
  • ĐT: +84.0221.3.767.066
  • E-mail: khoakinhte@gmail.com

Cơ sở Hải Dương

  • Địa chỉ: Lương Bằng - TP Hải Dương
  • ĐT: +84.0221.3.689.333
  • E-mail: khoakinhte@gmail.com