THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

04/03/2020 135 lượt xem
Khoa Kinh tế thông báo mở lớp Kế toán trưởng doanh nghiệp, Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN THUẾ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN THUẾ

05/03/2019 277 lượt xem
Nhằm đáp ứng nhu cầu của người học về việc đào tạo, hướng dẫn thực hành nghề nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Kế toán thuế cho các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức tuyển sinh mở lớp bồi dưỡng Kế toán thuế
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

05/03/2019 232 lượt xem
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thông báo tuyển sinh đào tạo cấp chứng chỉ Kế toán trưởng Doanh nghiệp và Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp năm 2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN EXCEL

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN EXCEL

05/03/2019 238 lượt xem
Nhằm đáp ứng nhu cầu của người học về việc đào tạo, hướng dẫn thực hành nghề nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán excel cho các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức tuyển sinh mở lớp bồi dưỡng Kế toán exce
1