THÔNG BÁO LỊCH XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ LỚP H09183

THÔNG BÁO LỊCH XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ LỚP H09183

04/03/2020 169 lượt xem
Khoa Kinh tế thông báo lịch xét đề cương luận văn Thạc sỹ lớp H09183
CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THẠC SỸ KHÓA TUYỂN SINH 2017 -2019

CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THẠC SỸ KHÓA TUYỂN SINH 2017 -2019

03/03/2020 238 lượt xem
Trường ĐHSPKT Hưng yên công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho 48 học viên cao học khóa 2017-2019
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

06/01/2020 288 lượt xem
Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
1