Đội ngũ cán bộ giảng viên khoa kinh tế

Đội ngũ giảng viên của khoa kinh tế phát triển ngày càng lớn mạnh, không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Năm 2005 số lượng CBVC của Bộ môn Kinh tế là 5 (trong đó 1 thạc sỹ, 4 cử nhân) đến ngày 31/01/2020 đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu khoa kinh tế là 41 cán bộ, giảng viên trong đó trình độ PGS: 01, TS: 07, Ths: 33.

Danh sách cán bộ trực thuộc

TT

Họ và tên

Bộ phận công tác

Chức vụ

Ảnh đại diện 

Điện thoại

Địa chỉ email

1

TS. Nguyễn Văn Hưởng

Bộ môn QTKD

Trưởng Khoa

0989 138 137

vanhuong75hy@ gmail.com

2

TS. Hoàng Hải Bắc

Bộ môn QTKD

Trưởng BM QTKD

 0913035792

hoanghaibac@gmail.com

3

Đào Đức Bùi

Bộ môn QTKD

Giảng viên

 

 

 

4

Bùi Văn Hà

Bộ môn QTKD

Giảng viên

 

 0983260185

 habui.utehy@gmail.com

5

Vũ Thị Bích Hạnh

Bộ môn QTKD

Giảng viên

 

 

 

6

Đỗ Thị Hạnh

Bộ môn QTKD

Giảng viên

 

 0979521655

Hanh1085@gmail.com

7

Lưu Minh Huyên

Bộ môn QTKD

Giảng viên

 

 0987965596

 lmhuyen@gmail.com

8

Nguyễn Quốc Phóng

Bộ môn QTKD

Giảng viên

 0982891809

nguyenquocphonghy@gmail.com

9

Lê Thị Hồng Quyên

Bộ môn QTKD

Giảng viên

 

 0979 156 384

lehongquyen.kt@gmail.com

10

Nguyễn Trọng Tấn

Bộ môn QTKD

Giảng viên

 

 0972 815581

trongtan123@gmail.com

11

Nguyễn Trung Thành

Bộ môn QTKD

Giảng viên

 

 0977 298919

ntthanh2609@gmail.com

12

Phạm Xuân Thông

Bộ môn QTKD

Giảng viên

 

 

 

13

Luyện Văn Thủy

Bộ môn QTKD

Giảng viên

 

 

 

14

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Bộ môn QTKD

Giảng viên

 

 0986.741.652

ngocyennt13387@gmail.com

15

Đào Thị Hương

Bộ môn Kế toán

Phó trưởng BM kế toán

 

 0972 887 596

daohuongkt84@gmail.com

16

Nguyễn Thị Tâm

Bộ môn Kế toán

Giảng viên

 

0989 849 783

tamnguyenkt@yahoo.com

17

Trần Thị Lan Anh

Bộ môn Kế toán

Giảng viên

 

 0982 050 013

tranlananhutehy@gmail.com

18

Nguyễn Thị Giang

Bộ môn Kế toán

Giảng viên

 

  0915589191

gianggvkt@gmail.com

19

Hoàng Văn Huệ

Bộ môn Kế toán

Giảng viên

 

 0912952914

 mhue08061979@gmail.com

20

Nguyễn Thị Thanh Huệ

Bộ môn Kế toán

Giảng viên

 

 0973682777

thanhhue.ute@gmail.com

21

Đoàn Thị Thu Hương

Bộ môn Kế toán

Giảng viên

 0983.099.848

thuhuongd2003@gmail.com

22

Đào Thị Quỳnh

Bộ môn Kế toán

Giảng viên

 

 0963885860

 daothiquynh81@gmail.com

23

Đào Thị Thanh

Bộ môn Kế toán

Giảng viên

 

 0989.948.333

thanhthanh2404@gmail.com

24

Đỗ Thị Thảnh

Bộ môn Kế toán

Giảng viên

 0985.212.695

phamyenchi8102008@gmail.com

25

Đỗ Thị Thủy

Bộ môn Kế toán

Giảng viên

 

 0975 015 325

 dothuydh@

gmail.com

26

Lê Phương Trà

Bộ môn Kế toán

Giảng viên

 

 0987 356 169

 lephuongtra271@gmail.com

27

Nguyễn Thị Hải Yến

Bộ môn Kế toán

Giảng viên

 

 0978 452 989

haiyen88tc@gmail.com

28

TS. Hoàng Minh Đức

Bộ môn Kinh tế

Phó trưởng BM Kinh tế

 0975766596

duchoasunghau@gmail.com

29

Đỗ Văn Cường

Bộ môn Kinh tế

Giảng viên

 

 0983827838

Dovancuonghy@gmail.com

30

Hoàng Thị Hồng Đào

Bộ môn Kinh tế

Giảng viên

 

 0984 323188

hongdao5656@gmail.com

31

Đỗ Tiến Hưng

Bộ môn Kinh tế

Giảng viên

 

 096856800

 dotienhung.mde@gmail.com

32

Vũ Thị Huyền

Bộ môn Kinh tế

Giảng viên

 

0902114437

 blackrain.vn@gmail.com

33

Vũ Thị La

Bộ môn Kinh tế

Giảng viên

 

0987532926

tuyeetmai.7785@gmail.com

34

Hoàng Xuân Nghĩa

Bộ môn Kinh tế

Giảng viên

 

0904266498

hxnghiavnc@gmail.com

  hxnghiavnc@yahoo.com.vn  

35

Lê Thị Thu Thảo

Bộ môn Kinh tế

Giảng viên

 

 0986079302

 lethithuthao24111991@gmail.com

 

36

Bùi Thị Thu Thủy

Bộ môn Kinh tế

Giảng viên

 

 0973575297

thuybuithuspkt@gmail.com

37

Trịnh Thị Huyền Trang

Bộ môn Kinh tế

Giảng viên

 

 0984897739

 Huyentrangdmt@gmail.com

38

Nguyễn Quốc Tuấn

Bộ môn Kinh tế

Giảng viên chính

 

 0912295418

tuananh29hp@gmail.com

39

Nguyễn Thị Tươi

Bộ môn Kinh tế

Giảng viên

 

 0978 992 501

tuoinguyen.utehy@gmail.com

40

Lương Thị Hải Yến

Bộ môn Kinh tế

Giảng viên

 

 0388 659 596

haiyenhy2009@gmail.com

41

Ngô Thị Lan Anh

Khoa Kinh tế

Giáo vụ khoa

 

 0972479668

lananhtk2@gmail.com