TB số 612 ngày 30/9/2020 v/v giao kế hoạch tổ chức hội thảo và công bố các bài báo năm học 2020-2021 đối với CBGV khoa Kinh tế

TB số 612 ngày 30/9/2020 v/v giao kế hoạch tổ chức hội thảo và công bố các bài báo năm học 2020-2021 đối với CBGV khoa Kinh tế

04/10/2020 74 lượt xem
Kế hoạch tổ chức hội thảo và công bố các bài báo năm học 2020-2021 đối với CBGV khoa Kinh tế
Quyết định  Phê duyệt đề tài NCKH của sinh viên thực hiện năm 2020-2021

Quyết định Phê duyệt đề tài NCKH của sinh viên thực hiện năm 2020-2021

02/10/2020 93 lượt xem
Sinh viên khoa Kinh tế tích cực tham gia NCKH năm 2020-2021
Kết quả nghiên cứu khoa học chủ đề “Khởi nghiệp” - Khoa Kinh tế

Kết quả nghiên cứu khoa học chủ đề “Khởi nghiệp” - Khoa Kinh tế

10/05/2020 162 lượt xem
Khởi nghiệp đang là chủ đề nhận được nhiều quan tâm tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh quốc gia hội nhập mạnh mẽ với kinh tế thế giới. Khởi nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo sự tăng trưởng kinh tế, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của xã hội, tạo ra nhiều việc làm cho cộng đồng và xã hội
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

05/03/2020 120 lượt xem
Trường ĐHSPKT Hưng Yên ban hành quy định hoạt động của tạp chí khoa học công nghệ
BỘ MÔN KẾ TOÁN TỔ CHỨC SEMINAR CHUYÊN MÔN VỚI CHỦ ĐỀ: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHUYỂN GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM”

BỘ MÔN KẾ TOÁN TỔ CHỨC SEMINAR CHUYÊN MÔN VỚI CHỦ ĐỀ: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHUYỂN GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM”

12/02/2020 144 lượt xem
Theo kế hoạch tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học của bộ môn, trong tháng 01/2020, bộ môn Kế toán đã tổ chức buổi seminar với chủ đề: “ Một số vấn đề chung về chuyển giá trong hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỐI VỚI CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỐI VỚI CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ

12/02/2020 262 lượt xem
Hiện nay, bất cứ một trường đại học nào cũng đều có hai nhiệm vụ chính và quan trọng nhất đó chính là: đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH). Đây là hai hoạt động có mối quan hệ hữu cơ, hai nhiệm vụ cơ bản chiến lược của nhà trường.
PHONG TRÀO NCKH CỦA  SINH VIÊN KHOA KINH TẾ

PHONG TRÀO NCKH CỦA SINH VIÊN KHOA KINH TẾ

03/02/2020 201 lượt xem
“Nghiên cứu khoa học” (NCKH) không còn là một cụm từ quá xa lạ với sinh viên. Khoa Kinh tế luôn chú trọng công tác hướng dẫn các sinh viên tham gia NCKH
1