Tin tức

Tác động của EVFTA (Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu) đến lĩnh vực giáo dục
28/09/2020 66 lượt xem
EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020. Đây là một dấu mốc mới trên hành trình cải cách và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam. Với việc phê chuẩn hiệp định này, Liên minh Châu Âu, một thị trường khó tính với những chuẩn mực cao nhất thế giới, đã chính thức ghi nhận những nỗ lực cải cách, xây dựng thể chế kinh tế thị trường và phát triển bền vững của Việt Nam và quyết tâm tăng cường hợp tác với Việt Nam