Quy định kiểm tra, thi và đánh giá học phần trong đào tạo trình độ đại học

Quy định kiểm tra, thi và đánh giá học phần trong đào tạo trình độ đại học

21/05/2020 477 lượt xem
Quyết định 616/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 19 tháng 5 năm 2020 ban hành Quy định kiểm tra, thi và đánh giá học phần trong đào tạo trình độ đại học
QUY TRÌNH, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TẠI PHÒNG ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TẠI PHÒNG ĐÀO TẠO

20/05/2020 156 lượt xem
Khoa Kinh Tế - Trường ĐHSPKT Hưng Yên thông báo quy trình, thủ tục giải quyết công việc tại phòng đào tạo
QUYẾT ĐỊNH SỐ 378/QĐ-ĐHSPKTHY NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2020 V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG TÁC KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐHSPKTHY

QUYẾT ĐỊNH SỐ 378/QĐ-ĐHSPKTHY NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2020 V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG TÁC KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐHSPKTHY

27/03/2020 1.097 lượt xem
Trường SPKT Hưng yên ban hành quy định công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên trường ĐHSPKTHY
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HỒ SƠ SINH VIÊN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HỒ SƠ SINH VIÊN

19/03/2020 135 lượt xem
Quy định về việc quản lý hồ sơ sinh viên
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH PHÁT BẰNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH PHÁT BẰNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

05/03/2020 144 lượt xem
Trường ĐHSPKT Hưng yên thông báo kế hoạch phát bằng đại học, cao đẳng. Các em sinh viên liên thông khóa 2017-2019 chú ý thời gian lấy bằng
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

17/02/2020 225 lượt xem
Quyết định Ban hành Quy định về đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

16/01/2020 147 lượt xem
Trường ĐHSPKT Hưng yên công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020
1