Cơ sở vật chất

Khoa kinh tế có trụ sở tại cả 3 cơ sở của trường : Trụ sở chính Dân Tiến - Khoái Châu -Hưng Yên, Cơ sở  Mỹ Hào - Hưng Yên, và cơ sở Hải Dương – số 189 Nguyễn Lương Bằng - Hải Dương. Với số phòng học tiêu chuẩn (60 sinh viên) 45 phòng học, các phòng học được đầy đủ trang thiết bị hiện đại như máy chiếu, internet-wifi, điều hòa, bảng tương tác… đảm bảo tốt nhất cho việc dạy và học.

Khoa có 04 phòng thực hành kinh tế (với 75 máy tính) được trang bị đầy đủ mạng, các phần mềm thực hành kế toán, kế toán ảo và các phần mềm quản trị doanh nghiệp, máy chiếu, phần mềm cho lĩnh vực quản trị kinh doanh như Quản trị nhân sự của MISA, Quản trị bán hàng của MISA, Quản trị dự án, Quản trị chất lượng, Quản trị tài chính, Quản lý nguyên vật liệu MRP,…