Tin tức

KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC BÁO CÁO ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2019
29/12/2019 28 lượt xem
Nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong CBVC và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào phát triển chuyên môn, khoa Kinh Tế - Trường ĐHSPKT Hưng Yên tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019
Đoàn thanh niên

CHƯƠNG TRÌNH: ĐƯỜNG TỚI DOANH NGHIỆP – SỐ 4
26/02/2019 164 lượt xem
Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phong trào Khởi nghiệp – START UP trong thế hệ sinh viên Việt Nam do Bộ Giáo dục phát động; Đồng thời cũng là dịp thiết thực để Chào mừng kỉ niệm 88 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên đã tổ chức chương trình “ĐƯỜNG TỚI DOANH NGHIỆP – SỐ 4” với chủ đề “ Sinh viên Kinh tế với khởi nghiệp”