Tin tức

ĐÀO TẠO KINH TẾ ĐẦU TƯ VỚI KHỞI NGHIỆP
25/08/2019 23 lượt xem
Ở Việt Nam, sự yếu kém của khu vực tư nhân được coi là điểm nghẽn lớn của nền kinh tế trong quá trình phát triển. Đảng ta đã đưa ra mục tiêu “ Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế đất nước”.
Đoàn thanh niên

CHƯƠNG TRÌNH: ĐƯỜNG TỚI DOANH NGHIỆP – SỐ 4
26/02/2019 13 lượt xem
Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phong trào Khởi nghiệp – START UP trong thế hệ sinh viên Việt Nam do Bộ Giáo dục phát động; Đồng thời cũng là dịp thiết thực để Chào mừng kỉ niệm 88 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên đã tổ chức chương trình “ĐƯỜNG TỚI DOANH NGHIỆP – SỐ 4” với chủ đề “ Sinh viên Kinh tế với khởi nghiệp”
Thông tin các bộ môn