Tin tức


Hội thảo mở rộng bộ môn Kinh tế - Khoa Kinh tế
17/05/2017 51 lượt xem
Hội thảo khoa học bộ môn Kinh tế mở rộng về “Giải pháp cho chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế đầu tư nhằm tăng cơ hội tuyển dụng cho cử nhân tương lai ”