Tin tức

KINH TẾ ĐẦU TƯ – NGÀNH HỌC ĐẦY TRIỂN VỌNG
18/10/2020 59 lượt xem
Kinh tế đầu tư là một chuyên ngành mới tại trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Các học phần chuyên ngành được giảng dạy bởi các cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ nhiệt huyết và yêu nghề. Ngoài ra còn được thỉnh giảng bởi các PGS, GS đầu ngành về chuyên ngành Kinh tế đầu tư đến từ các trường Đại học Kinh tế trong nước, cùng với đó là các giảng viên doanh nghiệp, là những nhà quản lý có kinh nghiệm thực tiễn sẽ chia sẻ trong các diễn đàn với sinh viên.