Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU CHIA SẺ KINH NGHIỆM HỌC TẬP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, KHOA KINH TẾ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
19/11/2020 101 lượt xem
Khoa Kinh tế, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trong những năm qua đã và đang đào tạo nhiều khóa sinh viên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kinh tế đầu tư. Đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.