THU HÚT VÀ TIẾP NHẬN GIẢNG VIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ CAO, NHIỀU KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC TẠI KHOA KINH TẾ

Đăng ngày 15/09/2020 87 lượt xem

THU HÚT VÀ TIẾP NHẬN GIẢNG VIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ CAO, NHIỀU KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC TẠI KHOA KINH TẾ

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, củng cố thương hiệu và nâng cao uy tín của khoa Kinh tế, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã tiếp nhận và phân công công tác đối với 03 giảng viên, trong khoảng thời gian từ trung tuần tháng 6 đến đầu tháng 9/2020, bao gồm 1 Phó Giáo sư Kinh tế và 1 Tiến sĩ kinh tế tốt nghiệp nước ngoài và 1 Tiến sĩ Kinh tế đã hoàn thành bảo vệ luận án tiến sĩ.

          Phó Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Đắc Hưng có trên 30 năm kinh nghiệm công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã từng trải qua nhiều khóa học đào tạo, bồi dưỡng bằng tiếng Anh về Thị trường Tài chính quốc tế và nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, được tổ chức tại Việt Nam và nước ngoài. Như là: “Two - Week Training Course for Banker in Bank Products and Services”, từ ngày 3/6-6/9/1996, được tổ chức bởi SBV - Swedish Sida and Word Bank tại Hà Nội; “Export Finance”, được tổ chức bởi COMMERZBANK AG cuối tháng 5/1995 tại Hà Nội; “Macroeconomic Management and Financial Sector Issues”, được tổ chức bởi IMF and The Government of Singapore, từ ngày 22/5-2/6/2000, tại IMF - Singapore Regional Training Institute; “International Financial Markets-Specialised Module I and General Module”, được tổ chức bởi ATF Luxemburg - SBV, trong các năm 2007-2008; “Bank Reform and Denuttualisation”, được Tổ chức bởi Hiệp hội Ngân hàng Thượng Hải, trong tháng 4/2005. PGS,TS. Nguyễn Đắc Hưng có nhiều kinh nghiệm giảng dạy trong đào tạo đại học và sau đại học với nhiều trường Đại học và Học viện lớn trong nước.

Tiến sĩ kinh tế Hoàng Văn Hùng, có quá trình trên 10 năm sống, học tập và làm việc tại Philippnines. Quá trình học tập từ Đại học đến Tiến sĩ kinh tế, luôn tham gia làm việc với các tổ chức quốc tế lớn như: Từ năm 2010 - 2017: Chuyên viên biên tập tài chính (Financial editor) tại Tập đoàn tài chính Standard & Poor’s chi nhánh tại Manila Philippines. Đây là một trong những tập đoàn tư vấn và đánh giá tín dụng hàng đầu thế giới. Standard & Poor’s là một công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Hoa Kỳ. Đây là một trong ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn và uy tín nhất thế giới (hai công ty còn lại là Moody’s và Fitch Ratings). Từ năm 2017 - 2018: Chuyên viên phân tích tài chính (Financial analyst) thuộc phòng tài chính của Tập Đoàn S.C. Johnson là công ty của Hoa kỳ, Công ty có thị trường trên 72 quốc gia và thương hiệu có mặt trên hơn 110 nước trên toàn cầu. Từ năm 2018 - 2019: Chuyên viên phân tích tài chính (Financial analyst) thuộc phòng tài chính của tập đoàn Manulife Financial là công ty bảo hiểm Canada và tập đoàn dịch vụ tài chính với trụ sở chính tại Toronto, Canada. Manulife Financial là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất thế giới tính theo vốn hòa thị trường với khoảng 34.000 nhân viên. Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng cũng có một số công trình nghiên cứu khoa học và báo cáo tại hội thảo khoa học quốc tế như: Đề tài nghiên cứu “Technical Efficiency and Profitability Analyses of Tea Production in Phu Tho Province, Vietnam” trình bày tại hội thảo quốc tế “The 9th Annual Conference and research Symposiumm in SEARCA, University of Philippines” tại Philippines năm 2012; Đề tài nghiên cứu “Determinants of Technical Efficiency of Tea Production in Yen Bai Province, Vietnam” đã được trình bày tại hội thảo quốc tế “3rd Asean Research Conference 2020” tại Manila Philippines năm 2020.

Giảng viên Luyện Văn Thủy đã hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ, chuyên ngành Marketing, tại Đại học Kinh tế quốc dân. Hiện nay, giảng viên Luyện Văn Thủy đã hoàn thành bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế tại University of Hull (Vương quốc Anh) và chính thức quay trở lại công tác tại Khoa Kinh tế, từ đầu tháng 9/2020. Giảng viên Luyện Văn Thủy có kinh nghiệm học tập, nghiên cứu và làm việc trong môi trường quốc tế: Trợ lý giảng dạy và nghiên cứu (Teaching Asisstant and Research Assistant), tham gia các workshop và hội thảo quốc tế (ví dụ: the 2020 AMA Winter Academic Conference).

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH, KHOA KINH TẾ