TỔ CHỨC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỢT I NĂM 2020

Đăng ngày 29/06/2020 231 lượt xem

          Trong hai ngày 27 và 28/6/2020, tại Cơ sở Hải Dương và Mỹ Hào, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã tổ chức bảo vệ Luận văn thạc sĩ đợt I khóa 2018-2020, chuyên ngành Quản trị kinh doanh cho 21 Học viên Cao học. Đây là các Học viện đã hoàn thành đầy đủ các môn học theo Chương trình đào tạo Thạc sĩ theo quy định, đã hoàn thành bản Luận văn theo yêu cầu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như Quy định của Nhà trường. Các Học viện bảo vệ Luận văn Thạc sĩ đợt này hầu hết là cán bộ quản lý, cán bộ kinh doanh, đang giữ các cương vị khác nhau tại các doanh nghiệp kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, như: Ngân hàng, viễn thông, giao thông, xe máy, dự trữ quốc gia… có thâm niên công tác và có kinh nghiệm về hoạt động chuyên môn. Các đề tài Luận văn Thạc sĩ đều gắn liền với hoạt động thực tiễn của người học, như: Năng lực cạnh tranh dịch vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng, nâng cao chất lượng nhân lực, tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp, quản trị rủi ro,….

         Các Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ theo các quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, bên cạnh các Phó giáo sư, Tiến sĩ, đang công tác tại Khoa kinh tế của Nhà trường, thì còn có các nhà khoa học có uy tín, đó là các Phó Giáo sư, Tiễn sĩ đang giữ các cương vị quản lý khác nhau tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, Viện Kinh tế Việt Nam... đã làm việc hết sức nghiêm túc, khoa học, đúng quy định. Các Hội đồng đánh giá đánh giá hình thức và Nội dung nghiên cứu của các Luận văn Thạc sĩ đáp ứng được yêu cầu the quy định; các đề tài Luận văn được lựa chọn có tính cấp thiết cả về nghiên cứu và thực tiễn, đảm bảo cơ sở lý luận và thực tiễn, luận giải có tính thuyết phục và có tính mới, kết cấu của luận văn hợp lý và chắt chẽ, nội dung bám sát chủ đề nghiên cứu. Các tác giả Luận văn nắm chắc vấn đề nghiên cứu, giải quyết vấn đề có tính hệ thống nội dung nghiên cứu, đảm bảo sự gắn kết giữa các chương và giữa các phần, số liệu và tư liệu nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng và cập nhật. Qua đánh giá nội dung của Luận văn, qua kết quả trình bày tại buổi bảo vệ và kết quả trả lời các câu hỏi của học viện do các nhà khoa học đặt ra, Hội đồng đã bỏ phiếu kín, nhất trí đánh giá các Luận văn đều đạt kết quả loại khá, giỏi. Các Hội đồng đều thống nhất ra Nghị quyết đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cấp bằng Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh cho toàn bộ các Học viên cao học nói trên.

1. Phạm Thị Thủy, Công đoàn Bộ Y tế

2. Phí Ngọc Hiếu, Giám đốc VNPT khu vực Văn Lâm Văn Giang

3. Phạm Tuấn Nghĩa, Phó Giáo đốc NH chính sách huyện Yên Mỹ

Xin chúc anh/chị tân Thạc sĩ thành công hơn nữa trên con đường phát triển sự nghiệp!

Bộ môn Quản trị Khoa kinh tế - Trường ĐHSPKT Hưng Yên