BÁO CÁO SEMINAR Đề tài: Đổi mới chương trình học phần Tổ chức hạch toán kế toán theo hướng thực hành

Đăng ngày 02/06/2020 143 lượt xem

Thực tế hiện nay có số lượng khá lớn sinh viên mới ra trường chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế, tỷ lệ không có việc làm nhiều. Trong khi đó, sự gia tăng của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ là cơ hội việc làm cho những cử nhân kế toán cũng mở rộng hơn. Nhưng nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán sau khi ra trường còn chưa tìm được việc làm hoặc làm việc không đúng chuyên ngành. Một trong những nguyên nhân cơ bản là sinh viên kế toán tốt nghiệp thiếu quá nhiều kiến thức thực hành, để có thể tiếp nhận công việc thực tế tại DN.

            Hiện nay, chương trình đào tạo kế toán của chúng ta đã xây dựng và đổi mới theo hướng thực hành ngay từ những môn cơ sở như Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính….giúp sinh viên tiếp cận các công việc kế toán thực tế hàng ngày, xử lý các tình huống thực tế…

            Tuy nhiên, chúng ta vẫn thấy có rất nhiều công ty, trung tâm đào tạo kế toán thực hành được thành lập, vẫn duy trì và phát triển được. Điều này cho thấy, kiến thức sinh được đào tạo trên giảng đường chưa đủ là hành trang để có thể tự tin tìm việc và làm việc. Rất nhiều sinh viên ra trường có nhu cầu học thêm, để có thể làm được việc kế toán trong doanh nghiệp.

Phần lớn sinh viên vẫn thiếu những kiến thức thực tế cần thiết, để có thể định hình rõ công việc, tìm kiếm việc làm và có cơ hội phát triển., chưa đủ kỹ năng và công vụ, để có thể bắt tay vào công việc của một kế toán doanh nghiệp.

Trong chương trình đào tạo ngành kế toán của Trường Đại học SPKT Hưng Yên, học phần Tổ chức hạch toán kế toán đã được xây dựng theo hướng 100% giờ thực hành. Tuy nhiên, một lượng lớn thực hành nghiệp vụ như lập chứng từ, lên sổ kế toán chi tiết đã được hướng dẫn trong các học phần nguyên lý kế toán và kế toán tài chính. Vì vậy, mục tiêu xây dựng nội dung thực hành trong môn tổ chức hạch toán kế toán phải đảm bảo tránh sự trùng lặp, nhàm chán. Cần thiết phải tổng hợp, sâu chuỗi và liên kết giữa các nội dung thực hành đã triển khai với những nội dung mới cần xây dựng trong học phần tổ chức hạch toán kế toán làm sao đảm bảo được tính logic của kế toán từ khâu lập chứng từ đến khâu lập báo cáo kế toán. Bên cạnh đó cũng phải đáp ứng yêu cầu cho sinh viên định hướng, hình dung công việc của một kế toán thực tế trong DN.

Mục tiêu:

  • Tổng hợp, sâu chuỗi các nội dung thực hành các phần hành trong các môn NLKT và KTTC đảm bảo không trùng lặp và đảm bảo tính logic của kế toán
  • Đáp ứng yêu cầu tăng cường tính thực tế giúp sinh viên có kỹ năng kế toán và hình dung được công việc cụ thể của kế toán

Nội dung chương trình

Thực hành kế toán không chỉ mỗi lập chứng từ và ghi sổ kế toán mà còn có rất nhiều nội dung công việc cần xử lý trước và sau khi lập chứng từ và ghi sổ. Vì vậy chương trình được xây dựng gồm  nội dung chính:

- Tinh gọn chương trình tập chung thực hành phần ghi sổ

- Kết hợp các nội dung thực hành của các môn NLKT và KTTC để sàng lọc và hướng dẫn sinh viên lên các chứng từ

- Thực hành trên bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp

- Hướng tới việc nâng cao kỹ năng thực hành xử lý tình huống thực tế