QUYẾT ĐỊNH SỐ 378/QĐ-ĐHSPKTHY NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2020 V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG TÁC KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐHSPKTHY

Đăng ngày 27/03/2020 969 lượt xem

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY VÀ XEM ĐIỂM UTEHY E-CLASS