ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ

Đăng ngày 04/10/2017 359 lượt xem

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA KINH TẾ
ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ
 
 
Sinh viên Kinh tế đầu tư sẽ được cung cấp kiến thức về khung pháp lý về đầu tư, hệ thống chuẩn mực đầu tư của Việt Nam qua Luật Đầu tư số: 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 được thông qua tại Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 và các chính sách, chiến lược đầu tư quốc tế; các quy định về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ chuyên ngành đầu tư, các công tác hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm tra giám sát và xử lý trong hoạt động đầu tư nhất là đầu tư xây dựng, tài chính, chứng khoán.
 
Thời gian học: 4 năm
Phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi của thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia của năm 2017 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 ghi trong học bạ THPT (hoặc tương đương): Điểm trung bình chung của 3 môn trong tổ hợp dùng để xét tuyển từ đạt 6,0 trở lên.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Điện thoại tư vấn: 0912 295 418 – TS. Nguyễn Quốc Tuấn