Hội thảo mở rộng bộ môn Kinh tế - Khoa Kinh tế

Đăng ngày 17/05/2017 202 lượt xem


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

KHOA KINH TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HỘI THẢO

Nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế đầu tư trong công tác giảng dạy của giảng viên và yêu cầu đối với học tập của sinh viên chuyên ngành Kinh tế đầu tư học tại khoa Kinh tế.

          Phát huy sáng kiến và trách nhiệm của giảng viên, viên chức trong việc tìm biện pháp nâng cao chất lượng chương trình đào tạo để tiến hành đào tạo ra một đổi ngũ cử nhân trong tương lại được xã hội đánh giá là “Hiểu việc. biết việc và thực hiện tốt công việc”.

          Đề xuất các biện pháp thiết thực, có hiệu quả để nâng cao chất lượng chương trình đào tạo cho chuyên ngành Kinh tế Đầu tư.

          Hội thảo khoa học bộ môn Kinh tế mở rộng về “Giải pháp cho chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế đầu tư nhằm tăng cơ hội tuyển dụng cho cử nhân tương lai ” với ba chủ đề chính.

Chủ đề 1. Nhu cầu, vai trò của các tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo chuyên ngành Kinh tế đầu tư.

Chủ đề 2. Xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế đầu tư gắn với nhu cầu của thế giới nghề nghiệp.

Chủ đề 3. Phương pháp dạy – học chuyên ngành Kinh tế đầu tư .

Thời gian tiến hành hội thảo vào:  8h00 ngày 19 tháng 05 năm 2017.

Tại phòng ĐH 111, khoa Kinh tế, cơ sở 2, trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên , xã Nhân Hòa, Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên.


 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

“Giải pháp cho chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế đầu tư nhằm tăng cơ hội tuyển dụng cho cử nhân tương lai ”

 

 

Thời gian

Nội dung

7h30 – 8h00

Đón tiếp Đại biểu

8h00-8h15

Tuyên bố lý do, giới thiệu chủ tọa, thư kí, giới thiệu Đại biểu tham dự

Thông qua nội dung chương trình

 

8h15-8h30

Phát biểu đề dẫn hội thảo của Ban tổ chức hội thảo

 

Tham luận tại hội thảo

8h30 – 8h45

Tham luận 1 (Chủ đề 1)

 

8h45 – 9h

Thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến tham luận 1

9h – 9h15

Tham luận 2 (Chủ đề 1)

9h15 – 9h30

Thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến tham luận 2

Nghỉ giải lao (15phút)

9h45- 10h

Tham luận 3 (Chủ đề 2)

10h- 10h15

Thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến tham luận 3

10h15- 10h30

Tham luận 4 (Chủ đề 3)

10h30- 10h45

Thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến tham luận 4

10h45- 11h

Tham luận số 5 (Chủ đề 3)

11h – 11h15

Thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến tham luận 5

11h15- 11h25

Tổng kết

11h25-11h30

Bế mạc