ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ

Đăng ngày 08/05/2017 215 lượt xem

Tổng quan về Kinh tế đầu tư

Trong khoa học kinh tế, đầu tư được quan niệm là hoạt động sử dụng các nguồn lực hiện tại, nhằm đem lại cho nền kinh tế, xã hội những kết quả trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã sử dụng để đạt được các kết quả đó. Đầu tư là nhân tố không thể thiếu để phát triển và xây dựng kinh tế, là chìa khóa của sự tăng trưởng kinh tế. Các nguồn lực được sử dụng để đầu tư có thể là tiền, tài nguyên thiên nhiên, sức lao động, trí tuệ. Trong cơ chế thị trường, hoạt động đầu tư có thể do những chủ thể khác nhau (cá nhân, tổ chức) tiến hành và ngày càng phong phú, đa dạng cả về tính chất và mục đích. Tuy vậy, mọi hoạt động đầu tư suy cho cùng đều nhằm mang lại những lợi ích xác định. Những lợi ích đạt được của đầu tư có thể là sự tăng thêm tài sản vật chất, tài sản trí tuệ hay nguồn nhân lực cho xã hội. Kết quả đầu tư không chỉ là lợi ích trực tiếp cho nhà đầu tư mà còn mang lại lợi ích cho nền kinh tế và toàn xã hội.

Kinh tế đầu tư là chương trình đào tạo giúp bạn có kiến thức chuyên môn vững vàng về lĩnh vực lập dự án và quản lý các dự án đầu tư; áp dụng các mô hình quản lý hiện đại trong quản lý dự án;  tổ chức và quản lý hoạt động đấu thầu tư vấn đầu tư, quản lý rủi ro trong đầu tư, đầu tư tài chính và đầu tư chứng khoán…các kiến thức khá chuyên sâu và cũng ứng dụng thực tế tốt nếu sau này bạn làm các lĩnh vực liên quan. 

Chuyên ngành kinh tế đầu tư trang bị kiến thức chuyên môn về kinh tế đầu tư. Vận dụng được vào thực tiễn để tham gia giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình đầu tư phát triển nền kinh tế quốc dân. Có năng lực để tham gia phân tích, hoạch định, thực thi, thẩm định, quản lý các chính sách đầu tư, các dự án đầu tư, chương trình dự án đầu tư trong và ngoài nước trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội trên phạm vi quốc gia, vùng lãnh thổ, địa phương và trong các tổ chức kinh tế - xã hội.

 

Chọn chuyên ngành Kinh tế đầu tư, bạn sẽ làm việc ở đâu?

Sau khi tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kinh tế đầu tư bạn có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế: Chuyên viên tư vấn, lập dự án đầu tư, chuyên gia phân tích, cán bộ hoạch định chính sách và cán bộ quản lí; Cán bộ quản lí, chuyên gia tư vấn tại các dự án phát triển, các tổ chức phát triển trong nước và quốc tế; Cán bộ đầu tư tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đầu tư xây dựng trong nước và liên doanh với nước ngoài; Các bộ phận kiểm định, tín dụng, dự án của các ngân hàng; Nghiên cứu viên và giảng viên tại các cơ sở đào tạo và cơ quan nghiên cứu về kinh tế; Học sau đại học chuyên ngành Kinh tế đầu tư và các chuyên ngành tương ứng khác.

Tương lai của các cử nhân kinh tế đầu tư

            Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở cửa, hội nhập sâu rộng đối với kinh tế các nước trên thế giới và khu vực, The Economist nhìn nhận “Việt Nam đang tiếp gần dòng chảy kinh tế toàn cầu, nhưng vị trí địa lý cũng cho thấy Việt Nam gắn chặt với chuỗi cung ứng trong khu vực. Việt Nam cũng được hưởng lợi từ các thỏa thuận thương mại, điển hình là Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong tương lai. Chính sách hoạch định kinh tế dài hạn và ổn định của Chính phủ Việt Nam đã giúp nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh”. Chính vì vậy mà trong tương lai gần, Việt Nam là một nước được các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn để tăng cường hợp tác đầu tư. Nó đòi hỏi Việt Nam phải có một đội ngũ các cử nhân đầu tư có trình độ nhận thức cũng như thực tiễn nhằm tiếp cận các cơ hội việc làm mở rộng trong tương lai. Để đạt được điều này ngay từ bây giờ sinh viên cần phải tiếp cận các kiến thức khoa học cũng như thực tiễn của chuyên ngành kinh tế đầu tư, có như thế mới bắt kịp nhu cầu trong tương lai gần của nền kinh tế đất nước.

Những tố chất gì giúp bạn thành công trong vai trò của người làm công tác đầu tư?

            Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay của nền kinh tế Việt Nam. Đội ngũ cán bộ chuyên sâu hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hiện nay còn chưa cao. Vì vậy, đòi hỏi thực tế cần có đội ngũ cán bộ quản lý đầu tư có trình độ, năng lực làm việc và có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư. Tuy nhiên,. Nhân sự ngành kinh tế đầu tư có chứng chỉ theo đúng nghĩa và quy chuẩn quốc tế còn quá mỏng về số lượng và hạn chế về chất lượng. Để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho ngành kinh tế đầu tư gia tăng khả năng cạnh tranh trong thị trường lao động trong nước và quốc tế, nhiều trường đại học trên cả nước đã đưa ngành kinh tế đầu tư vào chương trình đào tạo, xây dựng chương trình từng bước đáp ứng những nhu cầu nghiêm ngặt của quốc tế.

Ngoài ra, những yêu cầu căn bản về tố chất của người làm công tác đầu tư cần được rèn luyện trong quá trình học tập và nghiên cứu. Cụ thể gồm:

1. Tính chính xác

2. Chăm chỉ, cẩn thận

3. Năng động, sáng tạo, luôn cập nhật kiến thức

4. Lập kế hoạch trong công việc

5. Ngăn nắp, gọn gàng

6. Khả năng về diễn đạt, trình bày

7. Chịu đựng áp lực công việc

8. Có năng lực chuyên môn

9. Kỹ năng về ngoại ngữ, máy tính

Ngành Kinh tế đầu tư được trang bị những kiến thức gì?

Sinh viên Kinh tế đầu tư sẽ được cung cấp kiến thức về khung pháp lý về đầu tư, hệ thống chuẩn mực đầu tư của Việt Nam qua Luật Đầu tư số: 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 được thông qua tại Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 và các chính sách, chiến lược đầu tư quốc tế; các quy định về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ chuyên ngành đầu tư, các công tác hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm tra giám sát và xử lý trong hoạt động đầu tư nhất là đầu tư tài chính, chứng khoán.

           Ngoài các kiến thức nền tảng, tổng quan, sinh viên học ngành Kinh tế đầu tư còn được trang bị kỹ năng khác như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý thời gian… Chuyên ngành Kinh tế đầu tư sẽ cung cấp kiến thức, kỹ năng giúp người học kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư của một tổ chức. Sinh viên được trang bị những công cụ quan trọng để thực hiện việc thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động đầu tư cho các đối tượng. Sử dụng các thông tin hữu ích bên trong và bên ngoài tổ chức sẽ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản lý, đưa ra các quyết định đúng đắn trong đầu tư để có hiệu quả kinh tế cao. Các môn học phục vụ đắc lực cho nghề nghiệp: Kinh tế Đầu tư, Lập dự án đầu tư, Quản trị dự án đầu tư, thị trường vốn, Kinh tế nguồn lực tài chính, ngoài ra còn được trang bị thêm các kiến thức về Nguyên lý kế toán, Hệ thống thuế Việt Nam, Quản trị nhân sự, Quản trị chiến lược …

Đến với Khoa Kinh tế, bạn sẽ được hỗ trợ gì trong học tập và nghiên cứu

Về kiến thức:

Người học được trang bị đầy đủ những kiến thức về thế giới quan, phương pháp luận triết học Mác-Lênin; Hiểu rõ và có khả năng vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế. Hiểu rõ các nguyên tắc đầu tư kinh doanh, các chuẩn mực nghề nghiệp và vận dụng hiệu quả trong thực tế. Người học được cung cấp đầy đủ những kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin và tiếng Anh để có thể sử dụng tốt trong học tập, nghiên cứu chuyên sâu và tác nghiệp; có kiến thức đầy đủ về pháp luật và bảo vệ môi trường.

Am hiểu sâu sắc những kiến thức căn bản và nâng cao thuộc chuyên ngành Kinh tế đầu trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Nắm vững kiến thức về đầu tư và làm thế nào đầu tư hiệu quả cũng như công tác kiểm soát hoạt động đầu tư tránh được rủi ro, hiểu rõ Chuẩn mực đầu tư, Nguyên tắc đầu tư, Luật Đầu tư, đạo đức nghề nghiệp để có thể giải quyết các công việc tại các dự án đầu tư phức tạp và hoạt động đầu tư trong thực tế.

Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về Kinh tế đầu tư và kiến thức nền tảng về kinh tế để có thể phát triển và tiếp tục nghiên cứu ở các trình độ cao hơn.

Về kĩ năng:

Có khả thuyết trình rõ ràng, cuốn hút các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế. Có khả năng hoàn thành tốt các bài tự học, tự nghiên cứu được giao.

Có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một cách độc lập, tham gia làm việc nhóm hiệu quả.

Có kỹ năng phân tích và nghiên cứu cơ bản nhằm xử lý các nghiệp vụ đầu tư phát sinh trong thực tiễn công tác tại các tổ chức có liên quan tới chuyên ngành Kinh tế Đầu tư.

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, dự báo và trình bày thông tin về hoạt động  kinh tế đầu tư.

Tiếp cận và thích nghi với môi trường thay đổi không ngừng của thị trường lao động và kỹ năng làm việc theo nhóm.

Giao tiếp và xử lý tốt các nghiệp vụ văn phòng trong môi trường làm việc của bối cảnh hội nhập quốc tế.

Xây dựng được các tiêu chí kiểm tra; đo lường các trạng thái của tổ chức; đưa ra được các biện pháp điều chỉnh các sai lệch.

Có kỹ sử dụng tiếng Anh ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo đơn giản; có thể viết và diễn đạt được một số báo cáo có nội dung đơn giản, có thể trình bày ý kiến và xử lý một số tình huống có liên quan đến chuyên ngành kinh tế đầu tư.

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, gồm các kỹ năng: sử dụng máy tính, xử lý văn bản, sử dụng bảng tính, trình chiếu và internet ở mức cơ bản.

Về thái độ:

Cử nhân chuyên ngành kinh tế đầu tư có thái độ tích cực, tự tin và quyết đoán trong quá trình nắm bắt, đàm phán, để xuất hoặc đưa ra các quyết định kịp thời về các chính sách, biện pháp nhằm khai thác tối ưu các cơ hội hợp tác đầu tư trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi với các đối tác trong nước và quốc tế để cùng phát triển.

Cơ hội tiếp cận tri thức toàn diện và trải nghiệm thực tế

            Ngoài những kiến thức toàn diện về Kinh tế đầu tư trong các tổ chức Kinh tế - xã hội (Cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp đầu tư và xây dựng, sản xuất kinh doanh, các ngân hàng…), người học tại Khoa Kinh tế trường ĐH SPKT Hưng Yên còn được trải nghiệm thực tế với nhiều hoạt động:

  • Thường xuyên thực hành tại phòng thực hành về kinh tế công nghiệp, quản trị kinh doanh với trang thiết bị hiện đại
  • Trải nghiệm thực tập thực tế tại các tổ chức với 3 kỳ thực tập, tổng thời gian lên đến 10 tuần

         Với phương châm đào tạo theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp và theo yêu cầu của xã hội, Khoa Kinh tế triển khai chương trình đào tạo theo POHE hiện đại đã được thế giới công nhận. Ngành Kinh tế nói riêng và Khoa Kinh tế Trường Đại học SPKT Hưng Yên nói chung đã, đang và sẽ là điểm đến tin cậy trên con đường học tập của các em sinh viên cả nước, đặc biệt là đối với nguồn nhân lực của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.