Thông báo tuyển sinh đào tạo ngành Kinh tế của trường đại học SPKT Hưng Yên khóa học 2016 – 2020

Đăng ngày 05/09/2016 1698 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

KHOA KINH TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên ngày 28 tháng 08 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Căn cứ Quyết định số 3011 ngày 25/08/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyết cho trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đào tạo cử nhân đại học ngành kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đầu tư.

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo ngành Kinh tế của trường đại học SPKT Hưng Yên khóa học 2016 – 2020 là 100 chỉ tiêu.

Khoa Kinh tế thông báo tới các giảng viên, CBCNV trong khoa nhằm đóng góp cho công tác tuyển sinh đạt hiệu quả. Bằng việc giới thiệu, quảng bá về chuẩn đầu ra của chuyên ngành Kinh tế Đầu tư hiện khoa đào tạo.

Với mục tiêu trang bị những kiến thức cơ bản về khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh vận dụng vào thực tiễn để giải thích các vấn đề nảy sinh trong quá trình đầu tư phát triển nền kinh tế quốc dân và đầu tư kinh doanh như: hoạch định, phân tích, thực thi và quản lí chính sách kinh tế, lập kế hoạch, tư vấn, lập, thẩm định, quản lí, đấu thầu dự án đầu tư,… Có kiến thức sâu về chuyên ngành như lập dự án đầu tư, quản lí dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, quản trị rủi ro đầu tư, phân tích chi phí lợi ích…; Có thể phân tích, đánh giá các vấn đề nảy sinh trong quá trình đầu tư và quản lí dự án đầu tư… ; Có khả năng đánh giá tác động qua lại của đầu tư nhất là đầu tư tài chính đối với phát triển kinh tế và thực hiện phát triển bền vững.

Sau khi tốt nghiệp ra trường có thể làm việc tại:

-  Các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế: Chuyên viên tư vấn, lập dự án đầu tư, chuyên gia phân tích, cán bộ hoạch định chính sách và cán bộ quản lí;

-  Cán bộ quản lí, chuyên gia tư vấn tại các dự án phát triển, các tổ chức phát triển trong nước và quốc tế;

-  Cán bộ đầu tư tại các doanh nghiệp;

-  Cán bộ quản lý đầu tư tài chính tại các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, công ty tài chính

-  Nghiên cứu viên và giảng viên tại các cơ sở đào tạo và cơ quan nghiên cứu về kinh tế;

-  Học sau đại học chuyên ngành Kinh tế đầu tư và các chuyên ngành tương ứng khác.

Vì vậy khoa thông báo tới toàn bộ giảng viên trong khoa được biết và giúp khoa tuyên truyền, quảng bá đến với người học nhằm tạo điều kiện cho công tác tuyển sinh đạt hiệu quả

                                                                                           KHOA KINH TẾ

 

     TS. Nguyễn Văn Hưởng