THÔNG BÁO TUYỂ SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

THÔNG BÁO TUYỂ SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

05/03/2019 65 lượt xem
Trung tâm thực hành Kinh tế và Hỗ trợ doanh nghiệp - khoa Kinh tế, Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên tiếp tục tuyển sinh học viên lớp Kế toán trưởng Doanh Nghiệp và Hành Chính sự nghiệp
Trung tam TESC

Trung tam TESC

11/08/2017 490 lượt xem
Trung tam TESC
1