Tổ Dữ liệu người học gửi File dữ liệu sinh viên còn phải học lại tính đến ngày 15/4/2020

Đăng ngày 15/04/2020 2 lượt xem

Kính gửi các thầy cô và các em sinh viên thống kê 

+ Sinh viên trượt theo từng học phần/khoa quản lý học phần ( Download file tại đây)
 
+ Sinh viên trượt học phần theo khoa  ( Download file tại đây)
 
Đây là dữ liệu mà Tổ dữ liệu người học đã load trên hệ thống tính đến ngày 15/04/20. Kính mong thầy, cô chủ nhiệm  thông báo đến những em sinh viên được biết, kịp thời  đi học bổ sung