THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIAO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2016-2020

Đăng ngày 25/03/2020 2 lượt xem

Căn cứ theo Quyết định số 2955 ngày 25/12/2019 về việc ban hành quy định về việc đào tạo trình độ đại học chính quy. KhoaKinh tế đã tiến hành xét điều kiện giao khóa luận 

Căn cứ vào các quy định về điều kiện xét giao luận văn tốt nghiệp của các sinh viên cụ thể như sau 

TT

Lớp

Mã lớp

Số SV tại thời điểm xét

Số SV đạt

Số SV Không đạt

Số SV Bỏ học

Ghi chú

1

114161

KTAK14.1

45

45

0

   

2

114162

KTAK14.2

31

31

0

 

 

3

114163

KTAK14.3

22

21

1

 

 

4

109161

QTK14.1

21

19

2

 

 

5

109162

QTK14.2

9

9

0

 

 

6

209161

QTK14Lc

1

1

0

 

 

TỔNG

129

126

3

 

 

Danh sách cụ thể download tại đây