THỐNG KÊ SINH VIÊN TRƯỚC KHI ĐẾN TRƯỜNG Ở CÁC TỈNH PHÁT HIỆN DỊCH , ĐÊN TỪ VÙNG DỊCH COVID 19

Đăng ngày 03/03/2020 2 lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Công an Thị xã Mỹ Hào về việc phòng, chống dịch COVID-19. Cơ sở Mỹ Hào đề nghị lãnh đạo các khoa triển khai tới các lớp và tổng hợp thông tin về sinh viên trước khi đến trường ở CÁC TỈNH ĐÃ PHÁT HIỆN DỊCH, ĐẾN TỪ VÚNG DỊCH (Vĩnh Phúc, Khành hòa, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh) VÀ TIẾP XÚC với người nước ngoài đến từ các quốc gia có dịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Italia…(theo bảng bảng chi tiết và tổng hợp đính kèm). Các em nhập thông tin trước 16h00, thứ 4 ngày 04 tháng 3 năm 2020. Khoa sẽ báo cáo phòng ban chức năng