THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT GIAO LUẬN VĂN CHO CÁC SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2016-2020

Đăng ngày 03/03/2020 2 lượt xem

- Căn cứ theo quyết đinh số 2955 ngày 25/12/2019 Quyết định ban hành quy chế về đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (http://khoakinhte.utehy.edu.vn/News.aspx?nid=215)

- Căn cứ theo thông báo của nhà trường về việc giao đề tài luận văn tốt nghiệp cho sinh viên và thời gian bảo vệ luận văn của các lớp đại học chính quy khóa 2016-2020.
Khoa Kinh tế gửi sinh viên các lớp bảng điểm kết quả học tập đến thời điểm hiện tại 03/03/2020.
Các sinh viên còn nợ môn đăng ký học hoàn thiện các môn học trong chương trình.
Khoa Kinh tế sẽ họp xét giao khóa luận vào ngày 14/03/2020. Trước  thời điểm xét khoa họp xét điều kiện giao luận văn tốt nghiệp yêu cầu sinh viên phải hoàn thành tất cả các học phần trong chương trình đào tạo