Thông báo kiểm tra danh sách học bổng chính thức

Đăng ngày 21/02/2016 2181 lượt xem

Yêu cầu các sinh viên kiểm tra lại danh sách học bổng và phản hồi lại với cô Lan Anh hạn là 8h30 ngày 23 .02.2016 . Sau thời gian trên lớp nào không có phản hồi danh sách học bổng sẽ được gửi lên nhà trường mọi thắc mắc không được giải quyết
1. Thông báo về mức tiền và tỷ lệ học bổng : 
Tỷ lệ học bổng là : 6.61% lớp đại học và 4,67% lớp cao đẳng 
Số sinh viên được học bổng của một lớp là : Sĩ số của lớp *Tỷ lệ học bổng( làm tròn)

Trong đó được chia ra  : Học bổng loại xuất sắc là : 15% của lớp 
                                     Học bổng loại giỏi là : 25% của lớp

                                     Học bổng loại khá là : 65% của lớp

Mức học bổng xem trong file đính kèm
2. Đối tượng xét học bổng 
- Tất cả sinh viên đang học tập tại trường
- Trong học kỳ 1 năm học 2015-2016 không vi phạm quy chế thi cử( Đình chỉ , cảnh cáo) , các vi phạm khác
- Không thi lại bất kỳ môn nào. Thi lại giữa học phần không được xét.(tính cả giáo dục thể chất và quốc phòng  ) Nếu điểm thi GHP lần 1 là 4 điểm vẫn được xét. chỉ cần không phải thi lại

/Upload/files/2016/Hoc%20bong%20hoc%20ky%201.rar