Thông báo các lớp K10 + K43 kiểm tra lại danh sách điều kiện giao khóa luận tốt nghiệp

Đăng ngày 20/01/2016 1200 lượt xem

Sau khi update các thông tin của điểm , và chuẩn đầu ra tôi gửi lại các lớp danh sách các sinh viên xét giao khóa luận.

Hiện tại vẫn còn khoảng 07 sinh viên chưa đủ điều kiện giao khóa luận. các sinh viên này chú ý kiểm tra lại rồi thông báo tới tôi các thông tin còn thiếu

/Upload/files/2016/DK%20giao%20KL.rar