Thông báo về việc vận động ủng hộ tết trồng cây 2016

Đăng ngày 19/01/2016 490 lượt xem

Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp trưởng thông báo đến sinh viên trong lớp về việc vận động ủng hộ tết trồng cây

- Sinh viên: 10.000đ/1sv ( bí thư  tập hợp nộp cho liên chi đoàn)

- Giáo viên là đoàn viên: 20.000đ/1 gv