Thông báo về yêu cầu tăng cường học tiếng anh của bộ giáo dục đối với các trường đại học cao đẳng

Đăng ngày 07/01/2016 361 lượt xem

Giáo viên chủ nhiệm và các lớp trưởng triển khai thông tin này đến sinh viên trong lớp để các sinh viên nắm rõ tinh thần yêu cầu của Bộ về chuẩn đẩu ra ngoại ngữ . Chủ động trong việc sắp xếp kế hoạch học tập.

 

/Upload/files/2016/TATC0001.pdf