Bảng điểm học tập toàn khóa của các lớp ra trường năm 2016

Đăng ngày 07/01/2016 1178 lượt xem

Kính gửi các lớp bảng điểm học tập toàn khóa của các lớp 109121,114121, 114122,114123,114124,114125,11426, 614131, 209141, 214141, n14141 

Các lớp kiểm tra lại điểm học tập . Sinh viên nào còn nợ môn thì phải trả nợ các môn.  Ngày 18/01/2015 khoa sẽ xét điều kiện giao khóa luận tốt nghiệp  cho các lớp ra trường năm 2016.

/Upload/files/2016/Diem%20hoc%20tap%20toan%20khoa%20cua%20cac%20lop%20ra%20truong%20nam%202016.xls