Thứ tự diễn hội diễn văn nghệ trường ĐHSPKT Hưng Yên 2013

Đăng ngày 14/11/2013 637 lượt xem

TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                            
                                                               Hưng Yên, ngày 11 tháng 11 năm 2013
 
 
THÔNG BÁO (số 2)
(V/v tổ chức Hội diễn văn nghệ Công đoàn trường ĐHSPKTHY năm 2013)
                                                                                    
Kính gửi: - Các đồng chí lãnh đạo các đơn vị
                 - Các Công đoàn bộ phận
 
- Theo tinh thần cuộc họp ngày 11 tháng 11 năm 2013 giữa Ban tổ chức, Ban giám khảo, Chủ tịch các Công đoàn bộ phận;
- Căn cứ kết quả họp giữa Ban tổ chức và Ban giám khảo cùng ngày, Ban tổ chức nhất trí thực hiện một số điểm sau:
 
1. Thành phần Ban tổ chức
            1. Nguyễn Minh Quý  - Chủ tịch CĐ trường - Trưởng BTC
2. Trần Tiến Lực                      - BT Đoàn trường       - Đồng trưởng BTC
3. Bùi Quang Khải                   - TB văn thể                - P.Trưởng BTC
4. Hoàng Hải Hưng                  - Phó BT Đoàn           - P.Trưởng BTC
5. Phan Uyên Nhung               - Phó BT Đoàn            - P.Trưởng BTC
6. Nguyễn Tiến Dương            - BTV Công Đoàn        - Uỷ viên thư ký
7. Nguyễn Thị Thúy                 - TB Nữ công              - Uỷ viên
            8. Luyện Duy Tuấn                  - Ban văn thể               - Uỷ viên
9. Lê Anh Vũ                          - Ban Văn Thể             - Ủy viên
            10. Cao Xuân Sáng                 - P.CT CĐ Trường       - Ủy viên
 
2. Thành phần Ban giám khảo
            1. Ngô Hữu Tình                     - P.TPĐTĐH&SĐH    - Trưởng Ban GK
            2. Trần Tiến Lực                     - BT Đoàn trường      - Ủy viên
            3. Nguyễn Thị Huyên               - P.PTT&CTSV         - Ủy viên
            4. Nguyễn Văn Diên                - P.TBM CĐT             - Ủy viên
5. Nguyễn Thế Dân                 - P.TPTCCB              - Ủy viên
6. Nguyễn Tiến Dương           - BTV Công Đoàn       - Uỷ viên thư ký
 
3. Hình thức tổ chức:
            - Tổ chức Hội diễn trong một ngày Chủ nhật (17/11/2013). Thời gian 7h30’ khai mạc Hội diễn, kết thúc dự kiến 12h;
            - Mỗi đơn vị có tổng thời gian biểu diễn không quá 15’;
            - Mở đầu là liên khúc: các bài hát truyền thống của trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên (do các đồng chí cán bộ Lãnh đạo, các bậc cao niên nhà trường biểu diễn); tiếp theo là các chương trình văn nghệ của các Công đoàn bộ phận thực hiện theo thứ tự đã bốc thăm;
 
4. Phiếu chấm điểm
-Đơn vị:  .......................................................................................................................................
- Bài (nội dung) biểu diễn:...........................................................................................................
 
TT
Tiêu chí đánh giá
Số điểm
Điểm BGK đánh giá
1
Chất lượng giọng hát
5 điểm
 
2
Kỹ thuật hát, sự phối hợp, tính nhịp điệu, đồng bộ
2 điểm
 
3
Phong cách biểu diễn, nội dung phù hợp
1 điểm
 
4
Phụ họa hợp lý với nội dung bài hát
2 điểm
 
Tổng điểm
 
 
Các thể loại tấu, hài, kịch, tiểu phẩm, múa .... Ban giám khảo sẽ hội ý và quyết định, đánh giá mức độ thành công của quá trình biểu diễn.
Lưu ý:   Điều kiện đạt giải chương trình (chương trình biểu diễn theo chủ đề)
            - Thời gian biểu diễn liên tục lớn hơn 10’ và không quá 15’;
            - Có đăng ký tên chương trình phù hợp nội dung biểu diễn;
            - Có nội dung đơn lẻ trong chương trình đoạt giải;
            - Thứ tự xếp hạng là tổng điểm các nội dung đoạt giải (mỗi đội không biểu diễn quá 3 nội dung), nhất 3điểm, nhì 2điểm, ba 1điểm;
            - Nếu có đội bằng điểm nhau thì: đội nào đảm bảo tính liên hoàn của chương trình, hay dàn dựng và phụ họa tốt hơn sẽ xếp trên.
- Trừ điểm trong các trường hợp: có nội dung, hình thức phản cảm; thời gian biểu diễn cho một chương trình >15’; đến muộn giờ so với thời gian biểu diễn.
 
5. Khen thưởng: BTC đề nghị Công đoàn trường trao cờ và các giải:
 
TT
Tên giải thưởng
Ghi chú
1
Chương trình đoạt giải nhất
 
2
Chương trình đoạt giải nhì                      (02 giải nhì)
 
3
Chương trình đoạt giải ba                        (03 giải ba)
 
4
Giải liên khúc: các ca khúc truyền thống
 
5
Các đội đạt giải B     (14 giải)
 
6
Giải nhất tốp ca
 
7
Giải nhì tốp ca
 
8
Giải ba tốp ca
 
9
Giải nhất song ca nam nữ
 
10
Giải nhì song ca nam nữ
 
11
Giải ba song ca nam nữ
 
12
Giải nhất đơn ca
 
13
Giải nhì đơn ca
 
14
Giải ba đơn ca
 
15
Giải tiểu phẩm, hài, kịch... có nội dung ý nghĩa nhất
 
16
Giải tiểu phẩm, hài, kịch... xuất sắc nhất
 
17
Giải tiểu phẩm, hài, kịch... ấn tượng nhất
 
18
Giải cán bộ nam cao tuổi nhất
 
19
Giải cán bộ nữ cao tuổi nhất
 
20
Giải CĐBP có số lượng ĐV tham gia đông nhất
 
 
  6. Kỷ luật: Nếu cá nhân hay đội nào vi phạm các quy định thì tuỳ theo mức độ BTC sẽ có hình thức xử lý.
  7. Trình tự và nội dung biểu diễn:
 
* THỨ TỰ BIỂU DIỄN TỪNG TIẾT MỤC <CẬP NHẬT VÀO 10h00, ngày 15/11>   Xem tại đây
 
Để Hội diễn văn nghệ diễn ra thành công tốt đẹp, Ban chấp hành Công đoàn trường đề nghị các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị, các chủ tịch công đoàn bộ phận chủ động bố trí sắp xếp thời gian và công việc để cử các diễn viên, các ca sĩ tham gia hội diễn văn nghệ và các đoàn viên công đoàn, CBVC trực thuộc đơn vị mình quản lý tham gia đầy đủ, đúng giờ.
 
  
                                                                  TM. BAN TỔ CHỨC HỘI DIỄN
 
 
 
                                                                                Bùi Quang Khải