THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI CHUẨN ĐẦU RA

Đăng ngày 04/10/2017 2 lượt xem

KẾ HOẠCH THI CHUẨN ĐẦU RA

Khoa Kinh tế tổ chức thi chuẩn đầu ra cho sinh viên năm cuối, sau khi kết thúc các môn học chuyên ngành đối với sinh viên các lớp Quản trị ( Quản trị bán hàng và Khởi sự kinh doanh) và sinh viên các lớp Kế toán ( Thực hành ghi sổ kế toán và Kế toán máy) . Sinh viên trực tiếp đăng ký tại văn phòng  trung tâm ( Tầng 3, tòa nhà Thư viện). Sau khi kết thúc các học phần trên và sau khi có kết quả test các đợt từ 2-3 ngày, sinh viên lập danh sách thi test chuẩn đầu ra chuyên ngành ( theo mẫu) và nộp cho giáo vụ Trung tâm ( 2 bản cứng và gửi bản mềm( Bắt buộc) vào mail phuongkthy@gmail.com.

Lịch thu tiền test vào thứ 2,4,6. Trung tâm sẽ chốt lịch thi sau 2-3 ngày đóng tiền và được dán ở bảng tin của Trung tâm và của Khoa.

Kết quả thi sẽ được thông báo tới sinh viên sau khi thi 1 tuần và tổ chức thi lại vào cuối tuần kế tiếp.( Các thông tin được công bố tại bảng tin Khoa và Bảng tin trung tâm).

 Lệ phí thi: 80.000/chuẩn/ lượt.

Mẫu danh sách download tại đây

/Upload/files/Mau%20bieu/MAU%20NOP%20TIEN%20TEST%20C%C4%90R%202017.xlsx

 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

I/          THI, KIỂM TRA VÀ HỌC LẠI CHỨNG NHẬN CHUẨN ĐẦU RA (NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH)

Số lần dự thi, kiểm tra: Mỗi chứng nhận chuyên ngành (cả bắt buộc và tự nguyện), sinh viên được dự thi, kiểm tra cấp chứng nhận tối đa 03 lần. Sau 03 lần thi, kiểm tra, nếu chưa đạt trình độ yêu cầu, sinh viên phải đăng ký học lại theo chương trình đào tạo chứng nhận chuẩn đầu ra được xây dựng riêng cho từng trình độ đào tạo.

Hình thức thi, kiểm tra và đánh giá đối với các Module:                                  

Module 1: Kỹ năng bán hàng

Gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận, sinh viên phải qua cả hai phần, nếu phần nào không qua thì phải thi lại học phần đó (sinh viên được bảo lưu điểm phần đã đạt).

+ Phần trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi đối với hệ đại học và 40 câu hỏi với hệ cao đẳng, sinh viên được xác đinh là đạt khi làm đúng từ 50% trở lên.

+ Phần tự luận gồm một câu hỏi tự luận làm trong vòng 60 phút, sinh viên được xác đinh là đạt khi được từ 5,0 điểm trở lên.

Module 2: Lập kế hoạch kinh doanh

         Gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận sinh viên phải qua cả hai phần, nếu phần nào không qua thì phải thi lại học phần đó (sinh viên được bảo lưu điểm phần đã đạt).

+ Phần trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi đối với hệ đại học, sinh viên được xác đinh là đạt khi làm đúng từ 50% trở lên.

+ Phần tự luận gồm một câu hỏi tự luận làm trong vòng 60 phút, sinh viên được xác đinh là đạt khi được từ 5,0 điểm trở lên.

Thời gian thi, học lại:  Vào các ngày Thứ 7 và Chủ nhật trong tuần.

II/        THI, KIỂM TRA VÀ HỌC LẠI CHỨNG NHẬN CHUẨN ĐẦU RA (NGÀNH KẾ TOÁN)

Số lần dự thi, kiểm tra:      Mỗi Module chuyên ngành (cả bắt buộc và tự nguyện), sinh viên được dự thi, kiểm tra cấp chứng nhận tối đa 03 lần. Sau 03 lần thi, kiểm tra, nếu chưa đạt trình độ yêu cầu, sinh viên phải đăng ký học lại theo chương trình đào tạo chứng nhận chuẩn đầu ra được xây dựng riêng cho từng trình độ đào tạo.

 Module 1: Thực hành ghi sổ kế toán: Thi Thực hành trên sổ sách thực tế, Thời gian thi 120 phút. Sinh viên đạt yêu cầu khi được từ 5,0 điểm trở lên.

Module 2: Thực hành kế toán máy: Thi thực hành trên Phần mềm kế toán máy vi tính, thời gian thi 90 phút. Sinh viên đạt yêu cầu khi được từ 5,0 điểm trở lên.

NỘI DUNG THI TỪNG THÁNG

Tháng

Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh

Kế toán máy

Kỹ năng ghi sổ

Ghi chú

Tháng 8 năm 2017

x

Không thi

Không thi

Không thi

 

Tháng 9 năm 2017

x

x

x

x

 

Tháng 10 năm 2017

x

x

x

x

 

Tháng 11 năm 2017

x

x

x

x

 

Tháng 12 năm 2017

x

x

x

x